Kursy na walce drogowe kl. II

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora walca.

Zakres szkolenia

Szkolenie na walce obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godzin i szkolenie praktyczne 50 (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym oraz hali, z wykorzystaniem walca Wacker.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora walca otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy walców klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.   Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Compactor at new road construction or repairing asphalt pavement works