Kursy na pompy do mieszanki betonowej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora pompy do mieszanki betonowej.

Zakres szkolenia

Szkolenie na pompy obejmuje zajęcia teoretyczne 50 godzin i szkolenie praktyczne 28 (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym oraz hali.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora pompy otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy pomp do mieszanki betonowej klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

pompy_do_mieszanki-betonowej