Kursy na maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych kl.II

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych.

Zakres szkolenia

Szkolenie na rozkładarki obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godziny i szkolenie praktyczne 82  godziny (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym oraz hali. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora rozkładarki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Rozkładarka