Kursy na frezarki do nawierzchni dróg kl. III do 1200 mm

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora frezarki.

Zakres szkolenia

Szkolenie na frezarki obejmuje zajęcia teoretyczne 102 godzin i szkolenie praktyczne 30 lub 56 godzin (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym oraz hali.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora frezarki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy frezarek klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Frezarki