Kursy na spycharki kl. III do 110 kW

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora spycharki.

Zakres szkolenia

Szkolenie na spycharki obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godziny i szkolenie praktyczne 82 godziny (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym oraz hali, z wykorzystaniem spycharki Caterpillar.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora spycharki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy spycharek klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Yellow bulldozer at work