Kursy na ładowarki jednonaczyniowe kl. III do 20 ton masy eksploatacyjnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora ładowarki.

Zakres szkolenia

Szkolenie na ładowarki obejmuje zajęcia teoretyczne 116 godzin i szkolenie praktyczne 60 lub 86 godzin (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym oraz hali, z wykorzystaniem ładowarek Wacker.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora ładowarki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy ładowarek klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

Buldozer