Dofinansowanie szkolenia za środki z UE

 

Zapraszamy na szkolenia w ramach dofinansowania przez PARP

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • są bierne zawodowo (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; i nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
  • są mieszkańcami woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

Jakie formy wsparcia zostały przewidziane w projekcie?

  • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dofinansowanie w oparciu o bony szkoleniowe;
  • Nasze szkolenia możesz znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych PARP;
  • Jeżeli Baza Usług Rozwojowych nie zawiera szkolenia, które potrzebujesz zgłoś się do nas – przygotujemy je pod Twoje potrzeby;

Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt.