Wszystkie szkolenia

Kompletną ofertę szkoleniową można pobrać tutaj.

Szkolenia certyfikowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego:

Grupa I: Maszyny do robót ziemnych.

Grupa II:  Maszyny do robót drogowych.

Grupa III: Maszyny różne i inne urządzenia techniczne.

Szkolenia nadzorowane i egzaminowane przez Urząd Dozoru Technicznego:

Szczegóły szkoleń dozorowych

 

Grupa I. Maszyny do robót ziemnych.

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

1 Koparki jednonaczyniowe

masa całkowita tony

do 25

wszystkie typy

2 Koparkoładowarki 1)

wszystkie typy

3 Koparkospycharki

wszystkie typy

4 Koparki wielonaczyniowe 2),3)

wszystkie typy

5 Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów

wszystkie typy

6 Spycharki

moc silnika kW

do 110

wszystkie typy

7 Równiarki

wszystkie typy

8 Zgarniarki

wszystkie typy

9 Ładowarki jednonaczyniowe 4)

masa całkowita tony

do 20

wszystkie typy

10 Pogłębiarki jednoczerpakowe pływające

wszystkie typy

11 Pogłębiarki wieloczerpakowe pływające

wszystkie typy

12 Pogłębiarki ssące śródlądowe

wszystkie typy

13 Palownice

wszystkie typy

14 Kafary 5)

bez klasy

15 Urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania 5)

wszystkie typy

16 Wiertnice do kotwi 5)

bez klasy

17 Wiertnice dla technologii bezwykopowych 5)

Ø rury w mm

do 800 wszystkie typy

1) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton
masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.
2) Z wyłączeniem koparek wielonaczyniowych o wydajności powyżej 500 m3/h.
3) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki wielonaczyniowej łańcuchowej
do rowów.
4) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.
5) Z wyłączeniem narzędzi ręcznych.

Grupa II. Maszyny do robót drogowych.

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

1 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

wszystkie typy

2 Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

wszystkie typy

3 Repavery i remixery

bez klasy

4 Remontery nawierzchni dróg

wszystkie typy

5 Frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

wszystkie typy

6 Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

wszystkie typy

7 Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

wszystkie typy

8 Maszyny do rozkładania mieszanek betonowych

wszystkie typy

9 Maszyny do stabilizacji gruntów

wszystkie typy

10 Walce drogowe 1)

wszystkie typy

11 Pilarki mechaniczne do ścinki drzew 2) wszystkie typy

1) Nie dotyczy walców doczepnych.
2) Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne.

Lp. Nazwa maszyny lub urządzenia Jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie

Klasa określona w świadectwie

III

II

I

1 Wielozadaniowe nośniki osprzętów

bez klasy

2 Pompy do mieszanki betonowej

wszystkie typy

3 Podajniki do betonu

wszystkie typy

4 Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż

bez klasy

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Szkolenia nadzorowane i egzaminowane przez Urząd Dozoru Technicznego:

I      Kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Lp. Grupa Kategoria Zakres uprawnienia do obsługi określony poprzez rodzaj (przeznaczenie ) urządzeń. Szczegółowy zakres
– możliwe ograniczenia
1 2 3 4
1 Ciągniki II W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń:
–  hakowe ogólnego przeznaczenia,
–  specjalne z wyszczególnieniem przeznaczenia
I W Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń:
–  hakowe ogólnego przeznaczenia,
–  specjalne z wyszczególnieniem przeznaczenia
2 Suwnice II S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń:
–  hakowe ogólnego przeznaczenia,
–  specjalne z wyszczególnieniem przeznaczenia
I S Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. Przeznaczenie urządzeń:
–  hakowe ogólnego przeznaczenia,
–   specjalne z wyszczególnieniem przeznaczenia
3 Żurawie II Ż Żurawie: Rodzaje urządzeń,
–    stacjonarne, typy urządzeń,
–    przewoźne, ograniczenie udźwigu.
–    przenośne,
–    samojezdne.
4 Podesty ruchome II P Podesty ruchome: Rodzaje urządzeń,
–    wiszące, typy urządzeń.
–    masztowe,
–    stacjonarne.
I P Podesty ruchome przejezdne: Rodzaje urządzeń,
–    wolnobieżne, typy urządzeń.
–    samojezdne montowane na pojeździe,
–    przewoźne.
5 Dźwigi II D Dźwigi budowlane: Rodzaje urządzeń.
–    towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne,
–    towarowo-osobowe.
I D Dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.
6 Urządzenia do manipulacji kontenerami I K Urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych. Rodzaje urządzeń.
7 Wózki jezdniowe podnośnikowe III WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 II WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
I WJO Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane. Rodzaj wózka specjalizowanego:
–    z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
–    ze zmiennym wysięgiem.