Kursy na koparki jednonaczyniowe kl. III – do 25 ton masy eksploatacyjnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji operatora koparki.

Zakres szkolenia

Szkolenie na koparki obejmuje zajęcia teoretyczne 52 godziny i szkolenie praktyczne 82  godziny (dla podgrupy). Zajęcia praktyczne odbywają się na własnym placu manewrowym oraz hali, z wykorzystaniem koparki Fiat Kobelco będącej własnością Budus.  Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. Zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

Uprawnienia

Po kursie na operatora koparki otrzymasz uprawnienia na wszystkie typy koparek klasy III. Certyfikat nadawany jest przez komisje powołane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Na życzenie klienta (firmy) wystawiamy imienne zaświadczenia i certyfikaty zawierające program odbytego szkolenia.

_DSC2403 (2)-1