Szkolenie na żurawie samojezdne i samochodowe

Szkolenie na żurawie samojezdne i samochodowe odejmuje zajęcia teoretyczne 64 godzin i szkolenie praktyczne 20 godzin (dla podgrupy). Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, zdaje się go przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Żurawie samojezdne

Żurawie zaliczane są do dźwignic, określanych jako maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego. Zasadniczym elementem nośnym żurawi, przenoszącym obciążenie jest wysięgnik z podwieszonym urządzeniem chwytającym. Wysięgnik może wykonywać ruchy w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej.

Żuraw samojezdny może być wyposażony w wysięgnik (wieżę z wysięgnikiem) i w stanie obciążonym lub nieobciążonym przemieszczać się bez jezdni, zachowując swoją stateczność pod wpływem siły ciężkości. Żurawie samojezdne samochodowe zbudowane są na podwoziach samochodów ciężarowych. Urządzenia te są przewidziane do ruchu po drogach publicznych o utwardzonej nawierzchni.