Kursy na suwnice

Szkolenie na suwnice odejmuje zajęcia teoretyczne 40 godzin i szkolenie praktyczne 8 godzin (dla podgrupy). Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, zdaje się go przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Suwnice

Suwnica jest dźwignicą w której urządzenie chwytające (ładunkowe) jest podwieszone do wciągarki przejezdnej, wciągnika lub żurawia przemieszczających się po moście. Suwnice mogą być sterowane z poziomu roboczego, sterowane zdalnie (bezprzewodowo) lub z kabiny. Konstrukcyjnie wyróżnia się suwnice mostowe, bramowe, półbramowe lub podwieszane. Mogą posiadać napęd ręczny, elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny lub mieszany. Najczęściej stosowane są suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia, służące do transportu ładunku za pomocą zawiesi zawieszonych na haku suwnicy.