Kursy na wózki widłowe

Szkolenie na wózki jezdniowe odejmuje zajęcia teoretyczne 44 godzin i szkolenie praktyczne 15 godzin (dla podgrupy). Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, zdaje się go przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego lub komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Wózki-widłowe-e1396550691748

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym (elektrycznym lub spalinowym) są obecnie najbardziej rozpowszechnionym środkiem transportu wewnątrzzakładowego. Wózki jezdniowe określane często jako wózki widłowe pracują w magazynach, hurtowniach, zakładach usługowych i produkcyjnych, firmach spedycyjnych i transportowych. Dzięki rozpowszechnieniu się palet przeładunkowych przyczyniły się znacząco do skrócenia czasu przeładunku.

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym są to środki transportu o ruchu przerywanym i ograniczonym zasięgu, służące do poziomego albo poziomego i pionowego przemieszczania ładunków pojedynczych bądź łączonych w jednostki ładunkowe oraz materiałów sypkich umieszczanych w przystosowanych pojemnikach.

Kursy na wózki jezdniowe z napędem silnikowym realizowane w naszym ośrodku zawsze kończą się egzaminem państwowym. Wedle życzenia klienta egzamin może być zdawany przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) lub komisją z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Nie ograniczamy się, jak jest to często w przypadku innych firm szkoleniowych do wydawania jedynie zaświadczenia o przeszkoleniu. U nas można uzyskać uprawnienia, które nie będą przez nikogo (np. PIP) kwestionowane.