Kursy na żurawie przeładunkowe (HDS)

Szkolenie na wózki jezdniowe odejmuje zajęcia teoretyczne 66 godzin i szkolenie praktyczne 18 godzin (dla podgrupy). Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej, zdaje się go przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

żurawie-przeładunkowe-hds1

Żurawie zaliczane są do dźwignic, określanych jako maszyny o pracy przerywanej, przeznaczone do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego. Zasadniczym elementem nośnym żurawi, przenoszącym obciążenie jest wysięgnik z podwieszonym urządzeniem chwytającym. Wysięgnik może wykonywać ruchy w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej.

Żurawie przeładunkowe są maszynami o napędzie hydraulicznym. Składają się z kolumny obracającej się w podstawie i wysięgnika osadzonego na szczycie kolumny. Instalowane są najczęściej na pojeździe (także przyczepie) i przeznaczone są do wyładunku tego pojazdu.