Kurs operatorów maszyn: kolejna specjalność i pierwsza klasa

Nazwa kursu: Kurs operatorów maszyn do robót ziemnych
Numer: Kurs
Początek kursu: 9 kwietnia 2024
Kurs obejmuje: 75 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych egzamin teoretyczny i sprawdzenie umiejętności

Maszyny na szkoleniu:

koparki jednonaczyniowe ładowarki jednonaczyniowe frezarki
koparka jednonaczyniowa gasienicowa bw ladowarka jednonaczyniowa bw frezarka do nawierzchni drog bw