Szkolenie na rusztowania – Czerwiec 2018

Nazwa kursu: Kurs operatorów na rusztowania budowlane
Numer: Kurs 6
Początek kursu: 4 Czerwca 2018
Kurs obejmuje: 48 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych – szkolenie na montaż rusztowań egzamin teoretyczny i praktyczny odbierany przez komisję z IMBiGS

Rusztowania  budowlano-montażowe metalowe

Rusztowania
Rusztowanie budowlane