Szkolenie na rusztowania – Maj 2018

Nazwa kursu: Kurs operatorów na rusztowania budowlane
Numer: Kurs 5
Początek kursu: 7 Maj 2018
Kurs obejmuje: 48 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych – szkolenie na montaż rusztowań egzamin teoretyczny i praktyczny odbierany przez komisję z IMBiGS

Rusztowania  budowlano-montażowe metalowe

Rusztowania
Rusztowanie budowlane