Kurs operatorów maszyn: kolejna specjalność i pierwsza klasa

Nazwa kursu: Kurs operatorów maszyn do robót ziemnych
Numer: Kurs 3
Początek kursu: 16 Marzec 2020
Kurs obejmuje: 75 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych egzamin teoretyczny i sprawdzenie umiejętności

Maszyny na szkoleniu:

koparki jednonaczyniowe ładowarki jednonaczyniowe frezarki
koparka jednonaczyniowa gasienicowa bw ladowarka jednonaczyniowa bw frezarka do nawierzchni drog bw